ChatGPT_ a_GitHub_Copilot

Úvod

ChatGPT je veľký jazykový model, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou OpenAI. Jeho hlavným účelom je generovať prirodzený jazyk na základe dát, ktoré mu poskytneme. ChatGPT sa využíva v rôznych oblastiach, ako napríklad automatické tvorba textu, konverzácia s robotmi alebo vyhľadávanie informácií. GitHub Copilot je nová funkcia spoločnosti GitHub, ktorá využíva silu ChatGPT na pomoc programátorom s ich projektmi. Pomáha im riešiť problémy, napríklad tým, že im poskytuje kód na riešenie konkrétnej úlohy, alebo im pomáha s návrhom architektúry aplikácie.

GitHub Copilot je integrovaný s GitHubom, čo uľahčuje programátorom prácu s ich kódom. Môžu jednoducho napísať svoj problém do GitHub Copilot a on im poskytne riešenie. To im ušetrí veľa času a zníži riziko chýb v kóde.V budúcnosti sa očakáva, že ChatGPT a GitHub Copilot budú čoraz viac využívané v rôznych oblastiach programovania a pomôžu tak programátorom pracovať efektívnejšie a produktívnejšie.

Tvorcovia ChatGPT a Copilota

Screenshot - 20_ 1_ 2023  18_23_04jpg

obr.1 zdroj: internet

ChatGPT bol vytvorený spoločnosťou OpenAI. OpenAI je nezisková organizácia zameraná na vývoj AI technológií, ktorá bola založená v roku 2015 Elonom Muskom, Ilonou Mask, Samom Altmanom a dalšími. GitHub Copilot bol vytvorený tímom vývojárov spoločnosti GitHub. GitHub je spoločnosť, ktorá poskytuje cloudové riešenie pre správu kódu a spoluprácu na projektoch. Bola založená v roku 2008 a v roku 2018 ju kúpila spoločnosť Microsoft.

Pridaná efektivita

ChatGPT a GitHub Copilot prispievajú k zvýšeniu efektivity v rôznych oblastiach programovania. ChatGPT umožňuje generovať prirodzený jazyk na základe dát, čo môže byť užitočné napríklad pri automatickom tvorbe dokumentácie kódu, alebo pri konverzácii s robotmi. Týmto spôsobom môže ChatGPT uľahčiť a zrýchliť prácu programátorom.

GitHub Copilot zase umožňuje programátorom riešiť problémy s kódom rýchlejšie a efektívnejšie. Pomáha im napríklad s návrhom architektúry aplikácie, alebo im poskytuje kód na riešenie konkrétnej úlohy. Týmto spôsobom môže GitHub Copilot uľahčiť a zrýchliť prácu programátorom, a tiež znižovať riziko chýb v kóde.

Obidva nástroje môžu tiež prispievať k zlepšeniu kvality kódu, pretože umožňujú programátorom pracovať efektívnejšie a produktívnejšie.

Príklady použitia

Jedna ukážka konkrétneho zadania pre ChatGPT by mohla byť napríklad táto:

Zadanie: Vygeneruj opis funkcie na zoradenie zoznamu čísel v Python

ChatGPT by mohol byť natrénovaný na analýzu kódu a generovanie opisu funkcie. Programátor by potom mohol zadať nasledovný kus kódu do ChatGPT:

def sort_list(numbers):
    numbers.sort()
    return numbers

Táto funkcia by prijímala jeden parameter, ktorým by bol zoznam čísel. Funkcia by použila metódu sort() na zozname čísel a potom by vrátila zoznam čísel zoradený od najmenšieho po najväčšie. " 

Moja ukážka, ktorú som napr. nedávno riešil:

Screenshot - 20_ 1jpg
Obr.2 Dopyt na konkrétnu funkciu v ChatGPT, zdroj: vlastný obrázok

Vyhliadky pre ChatGPT a Copilota

Vyhliadky pre aplikácie ChatGPT a Copilota sú veľmi sľubné v rôznych oblastiach, napríklad:

  • Automatizovaná podpora zákazníkov: Použitie ChatGPT a Copilota môže pomôcť vytvoriť efektívnejšie a inteligentnejšie chatboty, ktoré sú schopné odpovedať na širokú škálu otázok zákazníkov v rôznych jazykoch.
  • Preklad a tlmočenie: Použitie Copilota môže pomôcť vytvoriť prekladače, ktoré sú rýchlejšie a presnejšie ako doterajšie metódy prekladu.
  • Vzdelávanie: ChatGPT môže byť použitý na vytváranie interaktívnych kurzov a tréningov, ktoré sú schopné odpovedať na otázky študentov v reálnom čase.
  • Doplnkové systémy pre tvorbu obsahu: ChatGPT môže byť použitý na generovanie textu, ktorý je konzistentný s predchádzajúcim textom.
  • Personalizácia : ChatGPT môže byť tiež použitý na personalizáciu obsahu, ako napríklad personalizované odpovede, komunikáciu s klientmi, na generovanie personalizovaných odporúčaní pre konkrétneho klienta.
Tieto sú len niektoré z mnohých možností, ako môžu byť ChatGPT a Copilot použité, a očakáva sa, že v budúcnosti sa objavia ďalšie inovatívne spôsoby ich použitia.


Vytvoril: ChatGPT