Efektívne riadenie pandémie

Pre zvládnutie pandémie je nutné prijať systémové riešenia, aspoň do času zaočkovania určitého, potrebného % populácie.


pandemia SRjpg
Obr.1. Schématický znázorené kroky v boji proti pandémii, zdroj: vlastný obrázok.


Navrhnuté opatrenia

 • V nutných prípadoch zaviesť lokálne tvrdé lockdowny s testovaním pracujúcich ludí PCR, RT-LAMP testami pre zabezpečenie kľúčových oblasti infraštruktúry miest a obci. Trvanie max 3 týždne. Netestovať ludí AG testami, iba výnimočne pri eskalácii vírusu v danej oblasti.
 • Posilniť kapacity trasovania, vylepšiť systém trasovania s podporou matematických metód hľadania ložísk nákazy, pokutovať ľudí za nenahlásenie ľudí v kontakte s nakazeným človekom.
 • Kontrola hygieny, či sa dostavili všetci ľudia na testovanie z kontaktov trasovania, sankcie za nedodržanie výzvy.
 • Nenahrádzať trasovanie PCR testami za AG testy.
 • Sankcie za šírenie hoaxov ohľadne pandémie.
 • Apelovať na verejnosť faktami, debaty s odborníkmi prezentované v masmédiách.
 • Predĺžiť karanténu na 14 dni.
 • Kontrolovať karanténu náhodnými telefonátmi na pevnú linku, sledovanie polohy mobilov ľudí v karanténe. Tvrdé sankcie za nedodržanie karantény.
 • Ďalšie hygienické opatrenia, či zabezpečenie priestorov kde sa stretáva viac ľudí (elektrické UV žiariče, zvýšenie vlhkosti, bezdotykové dávkovače a pod.).
 • Pri náznaku ďalšieho rastu zavádzať tvrdšie miestne lockdowny, aby sa situácia zvrátila a dala ustriehnuť trasovaním.
 • Podporné metódy – napr. využitie umelých , neurónových sieti na identifikáciu vírusu z kašla. (zvukový záznam).
 • Pri vyššej incidencii vírusovej nákazy, podporiť lokálne lockdowny s plošným testovaním danej lokality.
 • Zvýšená ochrana domov dôchodcov, iné opatrenia.