Emergencia – Boh kreacionistov

Dlhšie som nepísal o témach súvisiacich s prírodou/vesmírom. No vždy ma fascinuje, keď rozhľadený vedec (so vzdelaním) hovorí o tom, že svet je tak uspôsobený, zložitý, krásny, že nemôže byť výsledkom prírodných procesov a náhody...

Začne s výkladom tak malej pravdepodobnosti toho, že napr. bunka je tak zložitá, že je nemožné, aby to vzniklo náhodou, teda je za tým bytosť (mysliaca, kreujúca... )

Nuž priatelia dnes vieme, že je za tým náhoda , evolúcia a vlastnosť zvaná emergencia..

Emergencia je vlastnosť komplexných systémov, ktorá kreuje nové vlastnosti, schopnosti, nové chovanie v súčinnosti s náhodou ...atď.

V prírode je množstvo druhov, ktoré sú prispôsobené podmienkam, napr. farby živočíchov sú uspôsobené farbám okolia, lov, či stratégie prežitia sa vyvinuli do foriem, kde napr. veľká skupina vtákov, rýb aj cicavcov vytvára stádo, kde jedinec (v stáde) má lepšie vyhliadky na prežitie, keď ich  naháňa predátor.

Dokonca samotné vírusy, baktérie vyvinuli rôzne tvary aj stratégie prežitia.  Premýšľajú azda vírusy? Nie tento fenomén sa dá vysvetliť všeobecnou evolúciou, fráktálmi a teóriou chaosu,  kde je prítomná interakcia (emergencia), ktorá tieto nové vlastnosti vytvára (v súčinnosti s náhodou) a stabilizuje v ekosystémoch.

special-marketing-edition-of-chaos-and-creativity-66-728jpg

Emergencia je vlastnosť vzájomne interagujúceho celku, celkov. Kde nové vlastnosti, schopnosti interagujú s okolím a tak je možný kontinuálny vývoj. Človek si dlho nevedel vysvetliť tieto záhady, azda náhoda môže vyformovať bytosť, ktorá sa vedome pýta, čo je to vesmír? Nie priatelia jednoduché pravdy našej viery vo vyššiu entitu je len naša ilúzia...

Emergencia sa týka všetkého, nie len biologických entít, je obsiahnutá v celom vesmíre, je spoluvytvárajúcou silou v boji proti entropii.

Kreacionisti zabudli (vďaka silnému afrodiziaku viery), že žiaden organizmus nevzišiel z prachu a plynu hviezd do terajšej zložitosti jedným skokom, náhodou, ale že je za tým príbeh celého vesmíru v čase a priestore, ktorý trvá 13,7 mld. rokov.