Riemannova hypoteza 4_diel

Úvod

Tento diel je volným pokračovaním článkov o Riemannovej hypotéze a jej platnosti. Predchádzajúce zistenia sú sumarizované s odkazmi v sekcii "články výskum". Tento diel bude o upgrade programu a zdrojového kódu pre výpočet Guy Robin indexu, ktorý priamo nadväzuje na Riemannovu hypotézu.  Program prešiel odstránením niektorých nedostatkov. Ten hlavný problém bol, že výpočet pre veľké čísla spotrebovával pamäť počítača, až ju presiahol. Nový kód už nepotrebuje ďalšiu pamäť, nedôjde k pretečeniu pamäti. Jediný limit je len výpočtový výkon počítača. Pre skutočný dôkaz, že Riemannova hypotéza možno neplatí je potrebný výkon superpočítača. Ide teda o predĺženie výpočtu na 500 až 600 bodov ideálneho patternu /vzoru (3- viď predchádzajúci diel). Ten kto teda vlastní výkonný PC, resp. má prístup k nejakému výkonnému počítaču/superpočítaču môže predĺžiť výpočet cez 240 bodov, program môže bežať aj niekoľko dní smerom ku kritickej hranici. Kód je open source, čitateľ si ho môže upraviť ako potrebuje.

Upgrade programu

Riemann_hypothesis_progjpg
Obr. 1 Program na preverenie Riemannovej hypotézy
Verzia č.3:
download súboru v Pythone: riemanm_hypothesis_3.py
alebo stiahnuť kód z GitHub: riemanm_hypothesis_3.py
alebo stiahnuť ".exe" súbor: riemann_hypothesis_3.exe (44 MB)


Popis: Algoritmus obsahuje výpočet Guy Robin indexu pre rôzne sekvencie, postupnosti, pre potvrdenie platnosti Riemannovej hypotézy. Výpočet je možné robiť do nekonečna, všetko sa odvíja len od výpočtového výkonu PC. Optimálne však trvá výpočet pre sekvenciu 3: 240 bodov zhruba 1-2 hodiny. Výpočet nad 240 bude trvať niekoľko hodín, resp. dni. Ideálne je použiť superpočítač pre výpočet> 300 bodov.

Záver:

Ak niekto urobí výpočet na 300 čísiel, poprosím, aby ma kontaktoval na: (robopol@robopol.sk). Bude sa dať aproximovať vývoj do budúcnosti lepšie (ako z 250 bodov).

ideal_sequence_Riemann_aproxjpg
obr. 2 Aproximácia vývoja Guy Robin indexu do budúcnosti.

Nápady do budúcnosti:
Objavil som prekvapivo jednoduchú závislosť, čo by výpočty neuveriteľne zjednodušilo, dalo by sa pokračovať oveľa ďalej ako po 700 bodov a netrebalo by superpočítač (ako je Fugaku). Ta závislosť nie je približná, ale je úplne presná!
Pre názornosť ukážem na jednoduchom screenshote viď. obr. 3

Screenshot - 25_ 10jpg
Obr.3 new formula for combinations sigma.

Z čoho vznikol tento theorem:
sigma_theoremjpg
Obr.3, Vzťahy pre výpočet sigma, bez počítania kombinácii

Pre zaujímavosť to pre sekvenciu NO.1 vyjde takto:

Screenshot - 30_ 10jpg
Posledné číslo v tabuľke je:
3908177000747348321700100759308398929805153111668611880351469501101790517001229002312460060980213102675619607636584941527790
9309062355628240799490167180142037490117978889804061964958626534496452854656539192814564794913615289651824865381612421074429
55100036959501529904367137665909362506870253689250775433970