venované popisu a vysvetleniu záhady vlnovo - časticového správania sa objektov mikrosveta.

Čítajte viac