Vylepšenie metody najblizsieho suseda TSP problem

Úvod

Tento článok je venovaný publikácií : optimalizácia metódy najbližšieho suseda pre riešenie problému obchodného cestujúceho. V publikácii sa dozviete o vylepšeniach tejto metódy, výhody, nevýhody, oblasť použitia a celý kód algoritmu v Pythone.

Screenshot - 19_ 2jpg
zdroje pre stiahnutie prezretie publikácie:

  1. Odkaz na google docs
  2. Optimization of the Nearest Neighbor Method for the TSP Problem.pdf
  3. Odkaz na GitHube