Zovseobecnenie Eulerovej a Fermatovej vety

Úvod

Tento článok nadväzuje na predchádzajúci diel. V tomto článku budú zovšeobecnené algoritmom:
  • malá Fermatová veta, pre základ a=2,3,4....n
  • Eulerova veta, pre základ a=2,3,4 ...n
Vylepšenia týchto viet umožnujú efektívne pracovať so vzťahmi (modulárna aritmetika). Dokonca zovšeobecnenie Eulerovej vety funguje pre ľubovolné zvyšky.

Zároveň sa dá nájsť perióda algoritmu -T, čo nám umožní znižovať mocniny úplne jednoducho a elegantne. Tieto algoritmy je možné upraviť aj pre výpočty nie len susedných m(i), ale pre ľubovolné skoky i+1000, i+1000000..atď.

Zovšeobecnená (malá)Fermatová veta - algoritmom 

Fermatjpg

Zovšeobecnená Eulerova veta - algoritmom

Eulerjpg