EDQ teória

Knihu si môžte stiahnuť tu:

odkaz

Zrodenie EDQ teórie o priestore a čase.

Táto kniha je nevšedná svojím obsahom aj prístupom. Táto kniha Vás prevedie všetkými, dôležitými teóriami (biologická evolúcia, teória chaosu, fraktály, komplexné systémy, všeobecná teória relativity, astrofyzika, kozmológia, kvantová fyzika). Teória EDQ (evolučná, diskrétna, kvantová teória) prepojí jednotlivé teórie do kompaktného celku, poskytne nové pohľady na riešenie otvorených otázok vo vede, ukáže Vám nové hypotézy súvisiace s teóriou relativity, kvantovou fyzikou, vznikom vesmíru.Čitateľ si odnesie originálny obsah, teóriu, ako aj rozšírené pochopenie vecí vôkol nás, dokonca aj pohľad na nás samotných.

Teória EDQ objasňuje:
  • prepojenie evolúcie na teóriu chaosu, fraktálov, komplexných systémov.
  • definuje postuláty všeobecnej evolúcie.
  • objasňuje mechanizmus kreácie, samo-vznik.
  • objasňuje podstatu, princípy neúronových sieti vedomia a podvedomia, ukazuje hlbokú súvislosť, definuje vedomie, definuje inteligenciu.
  • poskytuje nápady k teórii relativity na otvorené, nezodpovedané otázky.
  • poskytuje názornú predstavu ako pracovať so zakriveným priestorom a časom, pre vizuálne pochopenie, predstavy.
  • poskytuje nové hypotézy v kozmológii a to: vznik vesmíru, príčiny temnej energie.
  • poskytuje nové vysvetlenia v kvantovej teórii, a to hlavne: nelokálnosť kvantovej teórie. previazané častice, podáva pochopiteľnú predstavu o vlnovo, časticovej povahe sveta, a iné.
  • zväzuje všetky dôležité teórie do jedného kompaktného celku.