Haccp dokumentacia - stravovacie zariadenia

€49.00

Predpracovaná dokumentácia k HACCP - reštaurácie 2016

Elektronická dokumentácia obsahuje predpracovanú dokumentáciu k HACCP "demo ukážka CD - HACCP" pre prípravu jedál a pokrmov (stravovanie, kuchyne, závodné stravovanie, reštaurácie, pizzerie).
Vypracovaná dokumentácia slúži ako návod/podklad pre vytvorenie Vašej dokumentácie SVP-(správna-výrobná prax).

Dokumentácia obsahuje:

Dokumenty MS Office  (správna výrobná prax):

Stiahnuť portfólio HACCP -demo- ukážky dokumentov