Predpracovana dokumentacia ISO 9001 - stavebne firmy

€159.00

Predpracovaná dokumentácia ISO 9001 - Stavebné firmy

Vytvorená dokumentácia je spracovaná na nové požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016 pre stavebné firmy. V prípade, že ste sa rozhodli si spracovať systém manažérstva vo vlastnej firme svojpomocne, potom je tento produkt určený pre Vás. Dokumentácia je vytvorená univerzálne tak, aby ste mohli doplniť svoje konkrétne informácie o firme do zvýraznené polia. Dokumentáciu môžete upravovať, prispôsobovať podľa svojich potrieb a nárokov. Táto dokumentácia bola navrhnutá pre stavebné firmy. Obsahuje aj technologické postupy v stavebníctve.  Bližšie informácie, ukážky predpracovanej dokumentácie nájdete na stránke POLING - odkaz.

Obsah dokumentácie

iso 9001 stavebne firmy 1png

 iso 9001 stavebne firmy 2png