TSP Solver - Profesionál licencia

€29.00

TSP - Solver

TSP Solver je program určený na hľadanie optimálnej trasy tzv. problému obchodného cestujúceho (TSP- Travelling Salesman Problem). TSP je známy kombinatorický problém, ktorý sa snaží nájsť najkratšiu možnú cestu, ktorú by mal prejsť obchodný cestujúci, keď navštívi určený počet miest a vráti sa späť do východzieho bodu.

stránka TSP Solver (SK): https://robopol.sk/tsp-solver/index

Profesionál licencia

Profesionál licencia poskytuje všetky funkcie programu TSP Solver. Profesionál licencia je vhodná pre firmy v oblasti dopravy, priemyslu. Využitie TSP Solveru je hlavne v optimalizácií výrobných procesov a to nájdením optimálnej trasy pre stroje.

Profesionál licencia - funkcie

  • Vytvárať body
  • Importovať body z .txt súboru
  • Výpočet pre neobmedzený počet bodov
  • Exportovať trasy
  • Importovať, exportovať obrázky
  • Meniť grafické nastavenia
  • Využívať funkciu graf so súradnicami, približovaním trasy, export grafu
  • Ukladať a otvárať rozpracované projekty
  • Generovať náhodne body s ich následným výpočtom