Výskum a vývoj

Zavádzanie systémov manažérstva ISO

Vitajte na stránke RoboPol, ktorá sa zaoberá:


1. Zavádzanie, implementácia, certifikácia manažérskych systémov v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti 

  • Komplexná poradenská činnosť podľa noriem STN ISO 9001:2016, STN ISO 14001:2016, STN ISO 45001:2019. (15 ročná prax pri zavádzaní)
  • Zlepšovanie činnosti, procesov. Návrhy na zlepšenie z podrobnej analýzy firmy.
  • Partnerská venovaná problematike ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 : Poling.sk

2. Programátorské služby

  • Tvorba algoritmov, programov na mieru pre zákazníka. Vývoj aplikácii v Python
  • Tvorba web stránok v HTML, CSS, PHP.

3.Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, popularizácia prírodných vied.

Jedná sa hlavne o oblasti (fyzika, matematika, astrofyzika, ekológia, klimatológia, ekonómia). V blogu nájdete články z výskumu na rôzne témy (neprešli jazykovou korektúrou).


prev next