Výskum a vývoj

Teória o priestore a čase

Vitajte na stránke RoboPol, ktorá sa zaoberá:


1.Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, popularizácia prírodných vied.

Jedná sa hlavne o oblasti (fyzika, matematika, astrofyzika, ekológia, klimatológia, ekonómia). V blogu nájdete články z výskumu na rôzne témy (neprešli jazykovou korektúrou).


2. Zavádzanie, implementácia, certifikácia manažérskych systémov v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti 

Komplexná poradenská činnosť podľa noriem STN ISO 9001:2016, STN ISO 14001:2016, STN ISO 45001:2019.

Zlepšovanie činnosti, procesov. Tvorba programov/software na mieru.


Zrodenie EDQ teórie o priestore a čase

Táto kniha Vás prevedie všetkými, dôležitými teóriami (biologická evolúcia, teória chaosu, fraktály, komplexné systémy, všeobecná teória relativity, astrofyzika, kozmológia, kvantová fyzika). Teória EDQ (evolučná, diskrétna, kvantová teória) prepojí jednotlivé teórie do kompaktného celku, poskytne nové pohľady na riešenie otvorených otázok vo vede, ukáže Vám nové hypotézy súvisiace s teóriou relativity, kvantovou fyzikou, vznikom vesmíru.

Čitateľom sa pokúsi, čo najzrozumiteľnejšie, čo najvýstižnejšie a čo najjednoduchšie vysvetliť záhady vesmíru, fyziky, života.

Čitateľ si odnesie originálny obsah, teóriu, ako aj rozšírené pochopenie vecí vôkol nás, dokonca aj pohľad na nás samotných.

Teória EDQ objasňuje:
  • prepojenie evolúcie na teóriu chaosu, fraktálov, komplexných systémov,
  • definuje postuláty všeobecnej evolúcie,
  • objasňuje mechanizmus kreácie, samo-vznik,
  • objasňuje podstatu, princípy neúronových sieti vedomia a podvedomia, ukazuje hlbokú súvislosť, definuje vedomie, definuje  inteligenciu,
  • poskytuje nápady k teórii relativity na otvorené, nezodpovedané otázky,
  • poskytuje názornú predstavu ako pracovať so zakriveným priestorom a časom, pre vizuálne pochopenie, predstavy,
  • poskytuje nové hypotézy v kozmológii a to: vznik vesmíru, príčiny temnej energie,
  • poskytuje nové vysvetlenia v kvantovej teórii, a to hlavne: nelokálnosť kvantovej teórie, previazané častice, podáva pochopiteľnú predstavu o vlnovo, časticovej povahe sveta, a iné,
  • nová interpretácia kvantovej mechaniky,
  • zväzuje všetky dôležité teórie do jedného kompaktného celku.

prev next