EDQ - teória

Teória o priestore a čase

Úvod

Vitajte na stránke RoboPol, ktorá sa zaoberá:

1.Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, popularizácia prírodných vied.

Jedná sa hlavne o oblasti (fyzika, matematika, astrofyzika, ekológia, klimatológia, ekonómia). Na stránke nájdete materiály z výskumu, ako aj popularizačné články na rôzne témy v oblasti vedy.

2. Zavádzanie, implementácia, certifikácia manažérskych systémov v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti 

Komplexná poradenská činnosť podľa noriem STN ISO 9001:2016, STN ISO 14001:2016, STN ISO 45001:2019.


 

Zrodenie EDQ teórie o priestore a čase

Pripravujeme e- book, ktorý Vás prevedie všetkými, dôležitými teóriami (biologická evolúcia, teória chaosu, fraktály, komplexné systémy, všeobecná teória relativity, astrofyzika, kozmológia, kvantová fyzika).
Teória EDQ (evolučná, diskrétna, kvantová teória) prepojí jednotlivé teórie do kompaktného celku, poskytne nové pohľady na riešenie otvorených otázok vo vede, ukáže Vám nové hypotézy súvisiace s teóriou relativity, kvantovou fyzikou, vznikom vesmíru.
Čitateľom sa pokúsi, čo najzrozumiteľnejšie, čo najvýstižnejšie a čo najjednoduchšie vysvetliť záhady vesmíru, fyziky, života.
Čitateľ si odnesie originálny obsah, teóriu, ako aj rozšírené pochopenie vecí vôkol nás, dokonca aj pohľad na nás samotných.

prev next