TSP Solver

Riešenie problému obchodného cestujúceho

prev next
play
 • Ukážky z programu TSP Solver

Úvod

TSP Solver je program určený na hľadanie optimálnej trasy tzv. problému obchodného cestujúceho (TSP- Travelling Salesman Problem). TSP Solver je program napísaný v jazyku Python. TSP je známy kombinatorický problém, ktorý sa snaží nájsť najkratšiu možnú cestu, ktorú by mal prejsť obchodný cestujúci, keď navštívi určený počet miest a vráti sa späť do východzieho bodu.

Problém obchodného cestujúceho má široké uplatnenie v rôznych oblastiach, vrátane dopravy, logistiky, výroby a optimalizácie trás. Jeho výskyt sa dá vysledovať až do 18. storočia, keď bol prvýkrát formulovaný matematikmi a počítačovými vedcami. Odvtedy sa stal výzvou pre mnohých výskumníkov a programátorov, ktorí sa snažia nájsť efektívne algoritmy a riešenia.

TSP Solver je nástroj, ktorý môže byť využitý v rôznych odvetviach a aplikáciách, kde je potrebné optimalizovať trasu. Pomocou tohto programu je možné nájsť efektívne riešenia pre problém obchodného cestujúceho a zlepšiť tak výkonnosť a efektivitu rôznych procesov a aktivít, ktoré vyžadujú šetrenie energie a času pre výrobu produktov, v doprave a pod. Napríklad, môže pomôcť znížiť výrobné náklady, ak sa stanoví najefektívnejší model pre dierovanie otvorov do dosky plošných spojov alebo iných predmetov.

 • Program ponúka množstvo užitočných funkcii. 
 • Program nájde trasu rýchlo aj pre veľký počet bodov.
 • Program využije každý cestovateľ, firma kde výrobný proces ušetrí čas a náklady v čo najkratšej trase výrobného postupu.

Download TSP Solver

Inštaláciu programu TSP Solver v SK verzii si stiahnete na odkaze nižšie, postupujte podľa inštrukcii inštalátora.
Poznámka: Odporúčam inštaláciu robiť pre užívateľa, nie ako administrátor.
Pre operačný systém: Windows

V príručke nájdete podrobné informácie ako TSP Solver používať, či na cesty v spojitosti s Google Maps, resp. pre výrobne účely.

Používateľská príručka - TSP Solver.pdf
Demo verzia - bez zadanie licencie:
 • Vytvárať body, výpočet do 10 bodov
 • Exportovať trasu ako obrázok
 • Meniť grafické nastavenia
 • Testovať metódy výpočtu do 1000 bodov

Základná licencia

Základná licencia poskytuje všetky funkcie programu TSP Solver. Jediným obmedzením je pre výpočet vytvorených, importovaných bodov od 2 po 100 bodov. Základná licencia je vhodná pre získavanie najkratšej trasy predovšetkým pre cestovateľské účely (doprava), keďže počet 100 bodov je dostatočný na tieto účely. 

CENA: 9,- Eur

Základná licencia
 • Vytvárať body
 • Importovať body z .txt súboru
 • Výpočet do 100 bodov
 • Exportovať trasy
 • Importovať, exportovať obrázky
 • Meniť grafické nastavenia
 • Využívať funkciu graf so súradnicami, približovaním trasy, export grafu
 • Ukladať a otvárať rozpracované projekty
 • Generovať náhodne body s ich následným výpočtom

Profesionál licencia

Profesionál licencia poskytuje všetky funkcie programu TSP Solver. Profesionál licencia je vhodná pre firmy v oblasti dopravy, priemyslu. Využitie TSP Solveru je hlavne v optimalizácií výrobných procesov a to nájdením optimálnej trasy pre stroje.

CENA: 29,- Eur  

Profesionál  licencia
 • Vytvárať body
 • Importovať body z .txt súboru
 • Výpočet pre neobmedzený počet bodov
 • Exportovať trasy
 • Importovať, exportovať obrázky
 • Meniť grafické nastavenia
 • Využívať funkciu graf so súradnicami, približovaním trasy, export grafu
 • Ukladať a otvárať rozpracované projekty
 • Generovať náhodne body s ich následným výpočtom

Spolupráca TSP Solver s Google Maps

Postup ako TSP Solver využiť pri hľadaní konkrétnej trasy pomocou Google Maps je podrobne rozpísaný v používateľskej príručke TSP Solver (viď. vyššie odkaz na príručku). V jednoduchosti najskôr naimportujeme všetky body (súradnice získané z Google Maps), následne urobíme výpočet v TSP Solver a exportujeme trasu do textového súboru. Následne v postupnosti bodov exportovaného textového súboru skopírujeme do Google Maps trasu vypočítanú programom TSP Solver. Na obrázku je príklad celej trasy ak by sme navštívili všetky väčšie mestá v SR autom, pešo.Druhý príklad je z New York - pešo+trajekt.

TSP Solver

TSP je intuitívny program, ktorý Vám peniaze za zakúpenie licencie určite v znížených nákladoch na dopravu, či pre výrobný proces 100% niekoľkonásobne vráti. Samozrejme optimálna trasa šetrí aj samotný čas.