Všeobecná teória relativity

Úvod

Tento článok je venovaný problematike teórie relativity a jej popularizácii. Všeobecná teória relativity je popis správania sa telies v zakrivenom časopriestore /priestoročase. A. Einstien najskôr v roku 1905 publikoval špeciálnu teóriu relativity, ktorá je popisom z inerciálnych sústav. Takmer o 10 rokov v roku publikoval 1916 komplexnejšiu teóriu - všeobecnú teóriu relativity. Všeobecná teória sa venuje správaniu sa telies aj z neinerciálnych sústav, zahŕňa aj gravitáciu.

Postuláty tejto teórie

1. Konštantná rýchlosť svetla vo vákuu na ľubovolného pozorovateľa.
2. Princíp relativity.
3. Princíp ekvivalencie zotrvačných a gravitačných účinkov.

Priestor a čas

Teória zbúrala Newtonové predstavy o nemennosti času a priestoru. Priestor a čas nie je Euklidovský, nie je absolútny, ale pružný. V teórii relativity sa uplatňujú relativistické efekty a to hlavne: dilatácia času, kontrakcia dĺžok, relativita súčasnosti, atď.

021115_General-relativity_5apng

Štúdijný materiál k tomuto článku

Na stránke nájdete obsiahlejší popis teórie relativity, ktorý je súčasťou tohto úvodného článku.
Link:

https://docs.google.com/document/d/1lSJt-kR6frIrRuW8ayiCzZYzb0Uy_pSDF9Su0kA6vn4/edit?fbclid=IwAR1v4HZnDKUVFf-P44S8WMANXv9YPxNyFXYPrx2p-SZ0OlKUrRnro8FNaoo#heading=h.kscmw8s7dxku

Záver

Teória relativity je jedna z najviac diskutovaných teórií, má veľa odporcov z radov laickej verejnosti. To je hlavne dané tým, že mnohí nerozumejú ani základom tejto teórie. Vzišla z pomerne jednoduchých postulátov, no jej závery sú šokujúce.