Dotazník pre cenovú ponuku - poradenstvo

Dotazník pre poradenstvo - formát ".doc"

Dotazník pre cenovú ponuku - certifikácia

Dotazník pre certifikáciu - formát ".doc"

Vyžiadať si môžete ponuku aj na partnerskom webe : poling.sk

Email:

poling@poling.sk, robopol@gmail.com


Aké ponúkame výhody oproti konkurencii

  • výhodnejšiu cenu v porovnaní s konkurenčnými poradenskými spoločnosťami,
  • ponúkame Vám serióznosť a flexibilitu,
  • vyplatením dohodnutej čiastky z ceny diela, až po získaní certifikátu kvality podľa STN EN ISO 9001:2016, ISO 14001, ISO 45001,
  • možnými zľavami na základe sprostredkovania obchodu s inými záujemcami na certifikáciu.
  • analýzy, návrhy na zlepšenie z 15 ročnej skúsenosti.
  • jednoduchosť a nenáročnosť pri zavádzaní aj pre získanie certifikátu.
  • programátorské služby.