Publikacia_Collatz_conjecture_testing

Úvod

Tento dúfam záverečný diel je o hľadaní dôkazu Collatzovho problému /Collatovej hypotézy. Táto publikácia (viď. nižšie) postupne ukazuje, prečo by mala byť Collatzova hypotéza správna.


Screenshot - 11_ 11jpg

Odkazy na publikáciu:
(1) Collatz conejcture - testing. pdf  (GitHUB)
(2) Collatz conejcture - testing. pdf (Poling)
(3) Collatz conejcture - testing (Google docs)