TSP Art

Úvod

TSP Solver umožňuje cez modul TSP Art vytvárať naozaj zaujímavé umelecké diela. Prostredníctvom Voronoi diagramu prevedieme ľubovoľný obrázok na body, ktorých počet si zvolíme. Program následne vypočíta optimálnu dráhu. V TSP Art sa snúbi matematika a umenie v jednom. Vo free verzii programu je možné vytvárať obrázky do 10 tisíc bodov. 

Postup vytvorenia TSP Art

1. Otvoríme program TSP Solver v menu programu zvolíme -->Data --> TSP Art.
2. Zvolíme obrázok pre konverziu - voronoi diagram. Následne zvolíme počet bodov. Konverzia trvá zhruba do 30 sec (v závislosti od veľkosti obrázku a počtu bodov).
3. Zvolíme si farebný výstup cez Settings --> Plot settings.
4. Zvolíme si metódu výpočtu v Method. Odporúčam LKH 3.0.10.
5. Spustíme výpočet cez calculate. Ak je počet bodov >20 tisíc výstupom bude súbor . svg, ktorý sa uloží do inštalačnej zložky programu TSP Solver s názvom TSP_final.svg. SVG súbor sa dá následne otvoriť v prehliadači a nastaviť veľkosť cez lupu.

Časove trvanie

Pre vytvorenie obrázkov do 10 tisíc bodov trvá do 1-2 minút. 20 tisíc cca 4 minúty. 50 tisíc cca 1 hod, 100 tisíc cca 4 hod. Tieto hodnoty sú približné pre bežné, stolné PC.

Príklady obrázkov

EldenRing_tsp_artjpg
--> odkaz na svg súbor  (ELden Ring TSP Art)
EldenRing_DLCjpg
--> odkaz na svg súbor  (ELden Ring DLC 2024 TSP Art)
Euler_TSP_Artjpg
--> odkaz na svg súbor (matematik Euler TSP Art)
woman_tsp_artjpg
-->odkaz na svg súbor (woman TSP Art)
parkour_TSP_Artjpg
-->odkaz na svg súbor (synček TSP Art)