Dokaz ekvivalentnych podmienok pre Riemannovu hypotezu

Úvod

Dnes 15.3, keď píšem tento článok sa podarilo exaktne vyriešiť limity z predchádzajúceho dielu o hľadaní dôkazu Riemannovej hypotézy- skratka RH. Pomohol mi Anton (tonoh.blogspot.com) s originálnym nápadom ako sa vyhnúť riešeniu zložitých Lambertových vzťahov W-1 (viď. predošlý diel). To ma samozrejme potešilo a ďakujem mu za pomoc s týmto matematickým problémom. Neviem ako napísať tento článok, lebo o empirickom dokazovaní ekvivalentných podmienok pre RH a ďalšími úvahami sa tento blog preplnil a na túto tému bolo vytvorených už pomerne dosť článkov. Články obsahujú postupnosť mojich úvah ako nájsť dôkaz ekvivalentných podmienok pre RH, ako urobil v minulosti Srinivasa Ramanujan (Ramanudžán), Lagarias, Gronwall ,Robin (viď. referencie). Tento článok treba vnímať v kontexte predchádzajúcich, nie je možné tu vypísať všetko, iba to najdôležitejšie potrebné. V článku postupne budem predkladať kroky, ktoré podľa mňa vedú na dôkaz týchto podmienok.

Publikácia: Evidence of equivalent conditions for the Riemann Hypothesis

 010150211124-hipotese-riemannjpg

Zdroj pre zobrazenie/stiahnutie:
(1) archive.org: odkaz/link
(2) Google docs: odkaz/link
(3) pdf in GitHub: odkaz/link
(4) pdf in poling.sk: odkaz/ link

Abstrakt:

Hľadanie dôkazov ekvivalentných podmienok pre RH (Riemannova hypotéza). Ekvivalentné podmienky boli vytvorené v minulosti autormi: Srinivasa Ramanujan (Ramanudžan), Lagarias, Gronwall ,Robin (viď. referencie (1),(2)).